Sediu – str.  Ştefan cel Mare nr. 92, clădirea fostei cafenea ,,Merișor”

În conformitate cu planul de activități al ASSTREIA ONG, coordonatorul Proiectului „Energii Regenerabile şi Eficienţă Energetică pentru Clădirile Publice”(REEPB), pentru anul 2016  au fost prevăzute aprobarea și avizarea proiectelor tehnice pentru gradinița nr.11 “Licurici” în scopul demarării lucrărilor de construcție.

– în încăperile în care sânt amplasate consiliile şi birourile electorale şi la o distanţă de 50 de metri de la acestea;

Proiectul „Energii Regenerabile şi Eficienţă Energetică pentru Clădirile Publice” prevede construirea unei centrale geotermale și instalarea panourilor solare, care vor permite o economie semnificativă la întreținerea acestei instituții şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2) pînă la 100%. De asemenea, blocul va fi termoizolat integral cu materiale de înaltă calitate.

CS Moldova-03 is a Moldovan football club based in Ungheni, Moldova. They were founded in 2000 and they played in the Moldovan "B" Division, the third division in Moldovan football.

–  str. Decebal, la intrarea în Piaţa Centrală;

– în/pe transportul public de călători, taxiuri, mini-taxi, maxi-taxi, indiferent de forma de proprietate;

– în instituţiile de învăţămînt, blocurile locative, alte tipuri de construcţii, precum şi pe dispozitive, utilaje, indiferent de forma de proprietate, pe arbori, garduri, piloni şi alte locuri neprevăzute în prezenta decizie.

Vedeți mai jos o galerie foto de la Întilnirile publice din 06 septembrie 2016

– pe monumente, clădiri, obiecte şi încăperi, care au o valoare istorică, culturală sau arhitecturală, indiferent de forma de proprietate;

–  str. Alexandru cel Bun, la intrarea în Piaţa Centrală;

Sediu – str.  Ştefan cel Mare nr. 151, clădirea L.T. ,,I. Creangă”,

Sediu – str.  Ştefan cel Mare nr. 279, blocul administrativ al fostei SA ,,Biovet”

1.1. Se permite concurenților electorali plasarea publicității electorale pe panourile publicitare LED ale Primăriei orașului Ungheni (de la intersecția străzilor: B. P. Hașdeu – A. Bernardazzi, Națională – Decebal, V. Alecsandri – Romană și str. Ștefan cel Mare –       P. Rareș), contra plată, 50 lei pentru o oră, în baza achitării prealabile a plăţii, pe perioada campaniei electorale.

În cadrul proiectului „Energii Regenerabile şi Eficienţă Energetică pentru Clădirile Publice-REEPB”a fost executateîn premieră pentru orașul Ungheni lucrările geodezice și ridicările topografice cu echipament GPS de ultima oră pentru terenurile prevăzute în proiect.